...

Prijava nepravilnosti:


Molim Vas unesite tražene podatke i što preciznije opišite događaj.


Hvala Vam na saradnji.

^

Podaci o događaju

Datum:
Vrijeme (hh:mm)
Opština:
Naselje ili ulica:
Prekršaj:
*Odaberite opštinu i unesite detalje o naseljenom mjestu ili ulici gdje se desio događaj koji prijavljujete.
*Molimo Vas da odaberete kategoriju događaja koji prijavljujete.
Prekršitelji: (*Označite-čekirajte sve prekršitelje)
*Pitanja koja Vam mogu pomoći: tko, kad, gdje i što je učinio? Da li ste lično bili svjedok događaja ili ste na neki drugi način saznali o njemu? Da li ste se obraćali Centralnoj ili Opštinskoj izbornoj komisiji? Ako jeste, da li ste dobili odgovor?
}

Podaci o prijavi

Prijavljivač:

Ime:
Prezime:
E-mail:
Adresa:
Telefon:
Fax:
*Vaši osobni podaci potrebni su nam kako bismo Vas mogli kontaktirati o rezultatima Vaše prijave. U tom smislu, Koalicija se obavezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka u skladu sa Zakonom. Kada ocijeni potrebnim, Koalicija će prihvaćati, obrađivati i razmatrati i anonimne prijave.
Odustajem